Nieuwe games

Een van mijn vaste lessen is een les over nieuwe games. Hij is gebaseerd op dit blog wat ik op improblog.nl heb geschreven:

http://www.improblog.nl/improblog/nieuwe-game-verzinnen-probeer-dit-eens/

De korte samenvatting: Veel games zijn terug te brengen tot een van deze negen categorieën:

  1. Als X, dan Y
  2. Ruilen van personage/plek
  3. Herhaling, maar anders
  4. Raadgames
  5. Verteller/Uitbeelder
  6. Veel publieksinput
  7. Startsituatie
  8. Een beperking
  9. Een zekerheidje